Strona internetowa Publicznej Szkoly Podstawowej Leonardo w Gdansku
od 1 wrzesnia 2017 roku dziala pod adresem leonardo.familijny.gdansk.pl